Brno-Střed, pronájem nebytových - obchodních prostor

ID (110549-V11766)

Jednotky
Užívání (nájem, výpůjčka)
Generální finanční ředitelství
Brno-město
Jiné formy PP (Pronájem a pacht) (08.02.2024 12:00 - 06.03.2024 12:00)

Ing. Miroslav Hanák

728 119 642

miroslav.hanak@fs.mfcr.cz

nám.Svobody 4, 602 00 Brno

Jedná se o pronájem dvoupodlažního nebytového prostoru o celkové výměře 477,59 m2 nacházejícího se v budově č. p. 98 – jiná stavba, na adrese nám. Svobody 98/4 a Rašínova 98/1 v Brně. Podrobné informace jsou uvedeny v příloze "Oznámení o výběrovém řízení na pronájem nebytového prostoru".
20. 02. 2024 10:00 h 22. 02. 2024 10:00 h

Přiložené dokumenty k nabídce