Přihlášení

Přihlášení službou e-IDENTITA

Poznámka: K přihlášení službou e-IDENTITA.cz musí být uživatel již zaregistrován v NMS touto službou. Jakmile se uživatel přihlásí službou e-IDENTITA.cz, uloží se přihlašovací údaje v prohlížeči a budou automaticky používány při dalším přihlašování. Jiný uživatel se pak může přihlásit jen zvláštním postupem popsaným v Uživatelské příručce pro veřejnost.


Přihlášení e-mailem

Přihlášení službou e-IDENTITA

Poznámka: K přihlášení službou e-IDENTITA.cz musí být uživatel již zaregistrován v NMS touto službou. Jakmile se uživatel přihlásí službou e-IDENTITA.cz, uloží se přihlašovací údaje v prohlížeči a budou automaticky používány při dalším přihlašování. Jiný uživatel se pak může přihlásit jen zvláštním postupem popsaným v Uživatelské příručce pro veřejnost.