Registrace k odběru novinek

Odebírat novinky podle typu

Odebírat novinky v kategoriích

Finanční majetek
Movité věci
Nemovité věci
Zvířata

Odebírat novinky státních institucí

Odebírat novinky v okresech

Odebírat novinky ve formách

Kliknutím na tlačítko "Registrovat k odběru" uděluji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, v rozsahu zde uvedeném, za účelem zasílání novinek o nabídkách majetku státu. Tento souhlas uděluji ÚZSVM až do doby (okamžiku), kdy ÚZSVM ukončí provozování systému NMS na internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.