Registrace k odběru novinek

Zadejte váš platný email

Odebírat novinky podle typu

Odebírat novinky v kategoriích

Nemovité věci a družstevní byty

Movité věci

Cenné papíry a nehmotný majetek

Zvířata

Odebírat novinky státních institucí

Odebírat novinky v lokalitách

Odebírat novinky podle forem nakládání majetku

* Kliknutím na tlačítko "Registrovat k odběru" uděluji Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM") souhlas se zpracováním a uchováním mých osobních údajů, v rozsahu zde uvedeném, za účelem zasílání novinek o nabídkách majetku státu. Tento souhlas uděluji ÚZSVM až do doby (okamžiku), kdy ÚZSVM ukončí provozování systému NMS na internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.