Maserati Quattropor Black - osobní automobil

ID (85371)

Dopravní prostředky a příslušenství
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Mladá Boleslav
Realizovaný

Dana Přibylová

326779057

dana.pribylova@uzsvm.cz

4bdfs4u

tř. Václava Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav

Jedná se o vozidlo ve značně poškozeném stavu, barvy antracit hnědočerné metalické, stav vozidla deklaruje fotodokumentace, osobní automobil je nepojízdný. K osobnímu vozu nejsou k dispozici žádné klíčky ani žádné doklady, jedná se o vozidlo, které nemá SPZ a není vedeno v registru vozidel ČR. Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují jeho funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat. Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky Předmětu aukce.
Prohlídka Předmětu aukce byla stanovena na den 18.03.2022 od 12:00 hod do 12:30 hod a dne 23.03.2022 od 09:00 hod do 09:30 hod. Místo srazu účastníků prohlídky Předmětu aukce se stanovuje na adrese Mcely čp. 176. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Prohlídku předmětu aukce mimo výše uvedené dny je možno domluvit na telefonním čísle 326 779 057, odpovědná osoba: Dana Přibylová.