Nabídka nepotřebného majetku SZPI 2022, Automobily, II. fáze, 1.kolo

ID (85207)

Dopravní prostředky a příslušenství
Převzetí (převod vlastnického práva)
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Tábor
Jiné formy PP (ukončeno/zrušeno)

Renata Hrochová

381 200 035

renata.hrochova@szpi.gov.cz

Purkyňova 2533, 390 02 Tábor

Informace o nabídce nepotřebného majetku: Státní zemědělská a potravinářská inspekce 2021 (II. fáze 1. kolo) Popis automobilu Škoda Superb sedan a výši minimální nabídkové ceny najdete v Příloze č. 1. Nepotřebný majetek je nabízen k převodu do vlastnictví jiné osoby v souladu s § 19 c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 21 až § 24 vyhlášky Ministerstva financí č.62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů. Státní zemědělská a potravinářská inspekce vymezila jako první a jediné kritérium výši kupní ceny, která nesmí být nižší než nabídková cena za MJ uvedená v tabulce (Minimální kupní cena za MJ). Vzhledem k tomu, že předmět ocenění není běžně a transparentně obchodován, je obvyklá cena stanovena jako minimální kupní cena pro transparentní způsob prodeje. V případě stejné výše nabídnuté kupní ceny rozhoduje datum poštovního razítka, v případě osobního podání pak datum doručení na podatelnu SZPI. Komunikace se zájemcem bude probíhat přednostně prostřednictvím emailu. Písemná forma nabídky musí obsahovat: název majetku, nabízenou cenu, kontakt na zájemce: doručovací adresa, e-mailová adresa a popřípadě telefonní kontakt. Zájemci o koupi musí poslat svou nabídku na příslušný inspektorát dle doručovací adresy uvedené níže prostřednictvím České pošty nebo doručit osobně na podatelnu v obálce označené „Nepotřebný majetek – NEOTVÍRAT“ s uvedením adresy odesílatele. Vybraný zájemce se zavazuje poskytnout součinnost k provedení změny vlastníka v Registru silničních vozidel. Nabídka musí být doručena nejpozději poslední den soutěžní lhůty, t.j. 11.4.2022. Způsob nakládání s osobními údaji je uveden na webových stránkách www.szpi.gov.cz. Doručovací adresa: Ing. Magda Jansová, LL.M., Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát Tábor, Purkyňova 2533, 390 02 Tábor
Informace o majetku a možnosti prohlídky lze získat u kontaktní osoby.

Přiložené dokumenty k nabídce

Položky nabídky (1)

1. Nabídka nepotřebného majetku SZPI 2022, Automobily, II. fáze, 1.kolo

Dopravní prostředky a příslušenství
1 ks
Veškeré informace o nabízeném majetku, způsobu podání nabídek a jejich vyhodnocení jsou uvedeny na stránkách Státní zemědělská a potravinářská inspekce: www.szpi.gov.cz v sekci Úřední deska/Nabídka nepotřebného majetku.
14.04.2022