Pozemek parc. č. 2216/3, k. ú. Slatina

ID (67792)

Pozemky

4 725,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-město
Aukce (ukončena)

Lenka Hošková

542163384

Lenka.Hoskova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Předmětný pozemek se nachází při ulici Drážní, v jižní oblasti městské části Brno - Slatina. Pozemek leží mezi pozemní komunikací a zelení u areálu společnosti GEOSAN spol. s r.o. a je tvořen veřejnou zelení. V okolí se nachází převážně průmyslové objekty. Přístup k prodávanému pozemku je možný z pozemní komunikace ul. Drážní. Dle platného územního plánu města Brna je pozemek parc. č. 2216/3 součástí plochy dopravní infrastruktury (D) s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem DA — komunikace a prostranství místního významu (veřejný dopravní prostor). Nemovitá věc může být dotčena, se všemi souvisejícími dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

Přiložené dokumenty k nabídce