Ivančice parc. č. 3047/8

ID (36341)

Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-venkov
Nabídka státní instituci (ukončena)

Renata Machová

542163360

renata.machova1@uzsvm.cz

Příkop 11, 602 00 Brno

Pozemek parc. č. 3047/8 je veden v KN jako ostatní plocha, jiná plocha. Ve skutečnosti se na pozemku nachází přírodní požární nádrž.